top of page
saaga_kuvitus-03.png

Tietosuojaseloste

Tämä on Digimarkkinointitoimisto Saagan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.10.2021. Viimeisin muutos 28.10.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Sarocks Consulting

Y-tunnus: 3190127-4

Osoite: Saraviita 1 as 5, 60150 Seinäjoki

Puhelin: 040 463 7626

Sähköposti: satu@digimarkkinointisaaga.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Satu Haveri

Osoite: Saraviita 1 as 5, 60150 Seinäjoki

Puhelin: 040 463 7626

Sähköposti: satu@digimarkkinointisaaga.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä potentiaalisten asiakkaidemme yhteystietoja.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisena perusteena on etu asiakassuhteiden sekä mahdollisten toimeksiantojen kartoittamiseksi ja ylläpitämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun markkinointi sekä viestintä asiakassuhteen tai toimeksiantosopimuksen muodostumisen tai olemassaolon edistämiseksi sekä palveluista tiedottamiseksi sekä uusille potentiaalisille että olemassa oleville asiakkaille.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja asiakasyrityksistä ja niissä työskentelevistä henkilöistä:

 • Yhteyshenkilön nimi + titteli/asema

 • organisaatio/yritys

 • sähköposti, puhelinnumero

 • yrityksen osoite, y-tunnus, laskutustiedot, nettiosoite

 • IP-osoite

 • tarpeelliset sosiaalisen median profiilit

 • asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 • asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet

Tietoja voidaan säilyttää ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista siihen tarkoitukseen nähden, johon henkilötieto on kerätty tai kunnes rekisteröity pyytää tietojaan pyyhittäväksi.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään kahden (2) vuoden välein. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä katsoo tietojen olevan tarpeellisia rekisterin tarkoitukselle.

 

6. TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään julkisista lähteistä. Lisäksi tietoja kerätään suoraan henkilökontakteista muun muassa tapahtumissa, tapaamisissa ja koulutuksissa sekä suullisesti että kirjallisesti, verkkosivujen kautta annetulla suostumuksella sekä muista tilanteista, joissa henkilö antaa tietoisesti henkilötietojansa rekisterinpitäjän käyttöön, esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Verkkosivumme kerää myös sen käyttöön liittyviä tietoja: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana. Voit estää evästeiden käytön ja silti löydät sivuiltamme kaiken tiedon, joka olisi käytössä evästeiden kanssakin.

 

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kävijätilastointia varten (Google Analytics, Wix analytics jne.)

 • Käyttäjien valitsemien asetusten tallentamiseksi

 • Facebookin, Instagramin ja LinkedInin mainostus- ja kohdennusevästeisiin

 

Facebook ja Instagram

Facebookin omistamien yritysten osalta käytössä on eväste (_fbp), jonka avulla Facebook saa tiedon vierailusta sivuillamme ja pystyy kohdentamaan mainoksia sinulle sen perusteella. Tämä mahdollistaa myös jälkimarkkinointimme sinulle Facebookissa ostettujen kampanjoiden kautta. Me emme saa sinusta tietoja Facebookin kautta. Facebook käsittelee tietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja heidän tietosuojakäytännöistään voit lukea lisää osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy

Google

Kävijätilastoinnin osalta keräämme tietoja käyttäjän päätelaitteesta, verkko-osoitteesta (IP-osoite) ja käytetyistä ohjelmistoista sekä niiden versioista. Näiden tietojen avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri käyttäjät sekä millaista tietoa sivuilta haetaan ja miten sivuston palveluita käytetään. Tarkoituksena on tilastoida anonyymisti sivun kävijämääriä esimerkiksi markkinointikampanjoiden vaikuttavuustutkimuksissa. Samalla opimme, mitä tietoa sivustoltamme useimmiten haetaan, ja voimme sen tiedon avulla kehittää sivuston rakennetta sellaiseksi, että käyttäjät löytävät helposti etsimänsä.

Osaa verkkosivuillamme kerättäviä tietoja hyödyntää myös Google esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi omien palveluidensa käytön yhteydessä. Käytössämme on esimerkiksi Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Google Search Console ja Google Maps. Osassa henkilötietojen käsittelyä olemme yhteisrekisterinpitäjän asemassa, osassa käsittelijänä. Googlen ja YouTuben tietosuojakäytännöistä voit lukea lisää täältä.

Näiden palveluiden kautta luovutamme tietosi esimerkiksi Googlelle, joka käsittelee niitä itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Sivustoilla kävijää koskeva data siirretään Googlelle ja Google käsittelee sitä rekisterinpitäjänä omiin käyttötarkoituksiinsa ja Googlella on mahdollisuus yhdistää dataa muihin kävijää koskeviin tietoihinsa. Google käyttää epäsuoraan tunnistamiseen kävijän yksilöllistä tunnistetta (IP-osoite) käyttäjien yksilöimiseen, mutta sillä on mahdollisuus yhdistää tämä IP-osoite esimerkiksi Google-tilille kirjautumisen yhteydessä suoraan luonnolliseen henkilöön. Huomaa, että Google tilille kirjautuneena, Google kerää sinusta vielä yksilöivämpiä tunnisteita, kuten esimerkiksi laitteesi yksilöivät tunnisteet, käyttämäsi selaimen tai sovelluksen tiedot, Android / IOS -mobiilikäyttäjien mainostustunniste, kielivalinnat, ystäväverkostosi ja suosituimmat YouTube-videosi.

Google käyttää kävijätietoja ainakin seuraaviin tarkoituksiin:

 • Paikannus (maa, kaupunki, yrityksen tai yhteisön omistama verkko)

 • Kävijän käyttäytyminen sivustolla

 • Kävijän kiinnostuksen kohteet sivustolla

 • Uudelleenmarkkinointi ja mainosten välittäminen

Uudelleenmarkkinointiin liittyen Google täydentää IP-osoitteeseesi sen käyttämiseen pohjautuvia tietoja, joiden perusteella se luokittelee käyttäjää ainakin sijainnin, osoitteen ja iän perusteella.

Google yleiset tietosuojakäytännöt löytyvät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy#infocollect

 

Evästeiden säilytysajat

Säilytämme tietojasi seuraavasti:

 • Facebook -evästeet: 3 kuukautta

 • Sivuston käyttöön liittyvät valinnat: keskimäärin 6 kuukautta

 • Cookie-hyväksyntä ja yksityisyysasetukset: 1 vuosi

 • Google Analytics: 2 vuotta

 

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle. Rekisterin tarkoituksen mahdollistamiseksi joitakin tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja Hubspot-palvelussa ja joitakin tietoja saatetaan käsitellä myös Microsoft/Office 365 alustalla. Näiden palveluiden palvelimet ovat EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjä noudattaa huolellisuutta rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän laitteistolla ja internet-palvelimilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden Digimarkkinointi Saagan työryhmäläisten toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu, sekä mahdollisesti käytettävien alihankkijoiden tai ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta vain niiltä osin, kun käsittely on

tarkoituksenmukaista. Työntekijöitä sitoo kirjallinen sopimus, jolla kaikki rekisteröityjen tiedot ovat säädetty salassa pidettäviksi.

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus hänen henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus tarkastaa tähän henkilötietorekisteriin tallennetut tietonsa kohdan 10 mukaisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterin virheellisten tietojensa korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tehdään kohdan 10 mukaisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös kaikki muut EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet.

 

10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (kohta 2). Rekisteröidyn halutessa käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan, rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page